Co je skutečně důležité?

25. ledna 2013 v 2:16 | Angelin
Prosím, nechť si každý návštěvník těchto stránek udělá čas na četbu tohoto článku. Možná se mu tím jednou změní k dobrému celý život. Nepřeháním.

/ Autorská práva vyhrazena. Zakázáno kopírování bez určení, odkud přesně článek pochází ! /


Jeden americký, tuším, herec, řekl velmi moudrou větu: "Příliš mnoho lidí utrácí peníze za věci, které nepotřebují, aby tím naštvali lidi, které nenávidí."

Hodně jsem přemýšlela o tom, co je v životě opravdu důležité. A došla jsem k názoru, že na to, co je skutečně důležité není v životě člověka čas, dokonce odnikud snad nezní hlas, že je třeba mít čas na:

=> pravidelné se zamýšlení se nad tímto světem; nad sebou, nad lidmi; na pravidelné hledání pravdy

=> určit si priority v životě, tolik lidí žije naplno a bez návodu! Pak to mezi lidmi často dopadá, jak dopadá.

=> naučit se být statečnými, protože jen skrze strach a obavy s námi zlo nejčastěji manipuluje

=> hledání Boha => jak může ten, kdo nenašel sám Boha chtít naplno žít?

=> uvědomování si reality světa => znát historii, vědět, že lidské utrpení je skutečné a bylo skutečné, umět posoudit, zda není třeba se naučit snášet zlo tohoto světa s větším nadhledem a statečností, je tak nutné pro člověka znát realitu světa, aby dokázal posoudit, zda není změkčilý, zda není odkojen příjemným zdáním světa, jak nám tak často podsouvají média.

=> procházku v přírodě

=> hraní na hudební nástroj, je tak potřebné se naučit nát srdcem KRÁSNO! Přímo určující pro charakter člověka.

=> budovat dobré a kvalitní vztahy

=> UVĚDOMIT SI, CO JE ZLO A CO JE DOBRO! Je příliš mnoho lidí, kteří stárnou a neví toto - to nejzákladnější, za to umí např. přeložit celé vrcholné literární dílo z latiny. K čemu dům bez dobrých základů?

=> Uvědomit si, že není společenství se zlými a nespřádat s nimi vztahy a nevkládat do nich důvěru.

=> umět poznat, kdo je dobrý a kdo zlý. Je příliš mnoho schopných dospělých lidí, kteří toto nevědí!

=> naučit se zachovat si svou tvář

=> mít čas na odpočinek

=> mít čas na lásku, mít po svém boku člověka - muže/(muži ženu), který je dobrým člověkem, který umí milovat a kterého miluji => Příliš mnoho lidí MILOVAT NEUMÍ !

=> mít čas na ochranu naší planety, přírody, na zamýšlení se, který prostředek na praní je lepší => drogerie, nebo BIO?

=> mít čas na své blízké => přátele, rodinu, milované zvířátko, na své děti

=> mít čas na Boha !

=> na péči o své zdraví ! Zlo je nemoc. Duševní. Působíte lidem okolo záměrně utrpení, aniž by se oni na Vás nějak prokazatelně provinili ? Pak jste nemocní. Pečovat o své tělo, o svou mysl, o svou Duši ! Jak důležité ! Kolik času tomuto věnujeme ?

=> Věnovat se jen té práci, která může být užitečná dobru a která má zároveň SMYSL !


Místo toho máte dost času na to:
=> být úspěšní pro tento svět (mít tituly, více peněz, než potřebujete, být slavní)
=> na pochybné a drahé radovánky (drahé dovolené, když ani ten krásný park nedaleko svého bydliště vlastně skoro vůbec neznáte a kdeže leží ta vesnice, kde se narodila Vaše milovaná babička? a jak se vlastně jmenuje? Je to snad náhodou, že jsme se z Boží vůle narodili právě do těch, či oněch míst? Jaká pravda k nám skrze to promlouvá ?)

Nezbývá, než se zamyslet, na kolik se chceme přizpůsobovat tomuto světu. SVĚT nás naučil to, co je důležité odsouvat a jeho požadavky pečlivě a rychle naplňovat. Už od mateřské školky ! ! !
Kdy prohlédneme tuto LEŽ, je jen a jen na nás. V čem leží štěstí a naplnění člověka jistě cítí duší, srdcem i myslí každý lidský tvor.
Je jen na nás, kterou cestu si zvolíme. Jsou dvě. Jedna je prostorná, protože skýtá spoustu možností a jde po ní mnoho lidí. Druhá tolik možností nenabízí, stejně jako celistvě pravdivá odpověď bývá na každou otázku jen jedna, za to voní vánkem Boží lásky, Boží vůle, pokoje srdce i duše, voní pokorou a láskou.

Ta prostorná cesta páchne chaosem, shonem, spory, vřavami, hádkami a touhou po moci. Páchne lidským utrpením, lidskou lhostejností, bezcitností, mamonem. Páchne PEKLEM, kam směřuje. Ale její lákadla jsou mnohá a putování na ní bývá příjemné. Moc příjemné.

Vyberme si. Pokoj lidem dobré vůle. 


Aktuální články

Reklama